Body administrace

Zde si v několika bodech stručně rozebereme jak probíhá samotná administrace počítačů a jak by měla fungovat.

Dokumentace

Není nutné vytvářet podrobnou dokumentaci pro každý počítač ve Vaší firmě. Je ale vhodné zdokumentovat stávající stav, zakoupené licence, platné záruky, specifická nastavení a provést audit nainstalovaného software a nainstalovaného hardware.

Zálohy

Mimo pravidelného zálohování se musí provádět i namátkové kontroly těchto záloh. Na prostředcích pro zálohování se nevyplatí šetřit.

Identifikace možných problémů

Pokusíme se vyhledat možné problémy, často je není nutné řešit, ale vždy je potřeba mít připravené nějaké řešení. Jedná se o vhodný způsob předcházení prostojů při opravách, ztrátě dat a z toho vyplývajícím finančním ztrátám.

Například životnost stolních počítačů lze odhadnout na tři roky bezproblémového provozu, v případě notebooků se jedná o dobu zhruba poloviční. Mimo nešetrného zacházení se životnost zkracuje i zanedbanou údržbou.

Při pravidelné údržbě se dají odhalit problémy ještě v záruční době, což především v případě přenosných počítačů představuje nezanedbatelné úspory.

Plány do budoucna

Obvykle je možné odhadnout, jak se bude firma rozrůstat a přizpůsobit se tomu. Pro každou firmu jsou vhodné trochu jiné prostředky, plánováním se předchází zbytečným nákupům.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de